گزارشی از آتلیه ۵روزه آشنایی با هندسه گره

گزارشی از آتلیه ۵روزه آشنایی با هندسه گره

دورۀ آموزشی «آشنایی با هندسه گره» توسط مهندسان مشاور ایوان عمارت طی روزهای ۲۱، ۲۳، ۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۹۸ به مدت ۱۶ ساعت

Read more

شروع ثبت نام دوره ” آشنایی با هندسه گره در معماری سنتی “

شروع ثبت نام دوره ” آشنایی با هندسه گره در معماری سنتی “

ایوان عمارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برگزار می کند: دوره ” آشنایی با هندسه گره در معماری سنتی” مدرس: سیدهادی

Read more

دوره آموزشی ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

دوره آموزشی ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

دورۀ آموزشی «معیارهای کیفی طراحی در محدودۀ بافت های تاریخی» توسط مهندسان مشاور ایوان عمارت و با حمایت و همکاری انجمن صنفی مرمت یزد و

Read more

شروع ثبت نام دوره ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

شروع ثبت نام دوره ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

ایوان عمارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برگزار می کند: دوره ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

Read more

دوره آموزشی آشنایی با برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

دوره آموزشی آشنایی با برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

سمینار آموزشی “ارتقاء توانمندی‌های اقتصادی، ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی در قالب برنامه بازآفرینی شهری” به تدریس جناب آقای دکتر محمد سعید ایزدی، با همکاری

Read more

سمینار “آشنایی با آزمایشات کنترل کیفی بتن”

سمینار “آشنایی با آزمایشات کنترل کیفی بتن”

سمینار ” آشنایی با آزمایشات کنترل کیفی بتن و بررسی نتایج آزمایشگاهی” به تدریس جناب آقای دکتر رضا مرشد، با همکاری سازمان نظام مهندسی استان

Read more

شروع ثبت نام دوره : آشنایی با آزمایشات کنترل کیفی بتن و بررسی نتایج آزمایشگاهی

شروع ثبت نام دوره : آشنایی با آزمایشات کنترل کیفی بتن و بررسی نتایج آزمایشگاهی

ایوان عمارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی استان یزد برگزار می کند: دوره ” آشنایی با آزمایشات کنترل کیفی

Read more

دوره قراردادهای طرح و ساخت- EPC-علیرضا میلانی زاده

دوره قراردادهای طرح و ساخت- EPC-علیرضا میلانی زاده

دوره آموزشی قراردادهای EPC – طرح و ساخت – برای اولین بار توسط این مشاور و به تدریس مهندس علیرضا میلانی زاده – برگزارکننده ۷۰۰

Read more