شروع ثبت نام دوره در جستجوی “اصول و قواعد کفسازی در بافت تاریخی یزد”

شروع ثبت نام دوره در جستجوی “اصول و قواعد کفسازی در بافت تاریخی یزد”

دوره در جستجوی “اصول و قواعد کفسازی در بافت تاریخی یزد” مدرس: دکتر محمدرضا اولیاء – محقق و مدرس معماری سنتی ایران و نظریه پرداز

Read more

گزارش جلسه اول دوره آمورشی تربیت کارشناس ساختمان سبز

تربیت کارشناس ساختمان سبز

جلسه اول دوره آموزشی «تربیت کارشناس ساختمان سبز» با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

Read more

ثبت نام دوره مقدماتی ” تربیت کارشناس ساختمان سبز”

ساختمان سبز

دوره  مقدماتی ” تربیت کارشناس ساختمان سبز” مدرس: محمدحسین آیت اللهی – ناشر بیش از ۲۲ مقاله منتشر شده در زمینه معماری سبز و انرژی

Read more

گزارشی از آتلیه ۵روزه آشنایی با هندسه گره

گزارشی از آتلیه ۵روزه آشنایی با هندسه گره

دورۀ آموزشی «آشنایی با هندسه گره» توسط مهندسان مشاور ایوان عمارت طی روزهای ۲۱، ۲۳، ۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۹۸ به مدت ۱۶ ساعت

Read more

شروع ثبت نام دوره ” آشنایی با هندسه گره در معماری سنتی “

شروع ثبت نام دوره ” آشنایی با هندسه گره در معماری سنتی “

ایوان عمارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برگزار می کند: دوره ” آشنایی با هندسه گره در معماری سنتی” مدرس: سیدهادی

Read more

دوره آموزشی ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

دوره آموزشی ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

دورۀ آموزشی «معیارهای کیفی طراحی در محدودۀ بافت های تاریخی» توسط مهندسان مشاور ایوان عمارت و با حمایت و همکاری انجمن صنفی مرمت یزد و

Read more

شروع ثبت نام دوره ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

شروع ثبت نام دوره ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

ایوان عمارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برگزار می کند: دوره ” آشنایی با معیارهای کیفی طراحی در محدوده بافت تاریخی”

Read more