اطلاع رسانی دوره های آموزشی


📩اطلاعیه شماره ۱:

**** قابل توجه فراگیران دوره های قراردادها ****

گواهی دوره های “قراردادهای سه عاملی و طرح و ساخت” صادر شد.
فراگیران این دوره می توانند جهت دریافت گواهی به آدرس: خیابان مسکن، کوچه دوزادهم – مقابل خیابان صحرا- ساختمان دوم سمت چپ” مراجعه فرمایند.
ساعت مراجعه: ۹ الی ۱۴

[کانال تلگرام دپارتمان آموزشی ایوان عمارت]


📩   اطلاعیه شماره ۲:

گواهی دوره “بیمه و تامین اجتماعی”صادر شد.
فراگیران این دوره می توانند جهت دریافت گواهی به آدرس: خیابان مسکن، کوچه دوزادهم – مقابل خیابان صحرا- ساختمان دوم سمت چپ” مراجعه فرمایند.

ساعت مراجعه: ۹ الی ۱۴

[کانال تلگرام دپارتمان آموزشی ایوان عمارت]


📩   اطلاعیه شماره ۳:

❌قابل توجه فراگیران دوره آموزشی “ضوابط بافت تاریخی و مرمت آن”❌

🔴 شما می‌توانید از شنبه مورخ ۲۴ آذر جهت دریافت گواهی دوره خود به آدرس: “یزد ، خیابان مسکن، کوچه دوازدهم رهبر (مقابل خیابان صحرا) ،ساختمان دوم سمت چپ- طبقه زیرزمین
مهندسان مشاور ایوان عمارت” مراجعه فرمایید.

ساعت مراجعه:     ۸:۳۰ – ۱۴:۰۰

[کانال تلگرام دپارتمان آموزشی ایوان عمارت]


📩   اطلاعیه شماره ۴:

🔴کروکی سالن آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

کروکی موسسه / لوکیشن محل برگزاری دوره

[کانال تلگرام دپارتمان آموزشی ایوان عمارت]