اطلاع رسانی دوره های آموزشی

📩 اطلاعیه شماره ۱:

❌    قابل توجه فراگیران دوره آشنایی با آزمایشات کیفی بتن     ❌

گواهی دوره های “آشنایی با آزمایشات کیفی بتن و بررسی نتایج آزمایشگاهی” صادر شد.
فراگیران این دوره می توانند جهت دریافت گواهی به آدرس: خیابان مسکن، کوچه دوزادهم – مقابل خیابان صحرا- ساختمان دوم سمت چپ” مراجعه فرمایند.
ساعت مراجعه: ۹ الی ۱۴

[کانال تلگرام دپارتمان آموزشی ایوان عمارت]


📩 اطلاعیه شماره ۲:

جزوه دوره ” آشنایی با آزمایشات کیفی بتن و بررسی نتایج آن ” به روی سایت ایوان عمارت بارگذاری شد:

لینک صفحه وب سایت

لینک مستقیم دانلود

[کانال تلگرام دپارتمان آموزشی ایوان عمارت]


📩   اطلاعیه شماره ۳:

🔴کروکی سالن آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

کروکی موسسه / لوکیشن محل برگزاری دوره

[کانال تلگرام دپارتمان آموزشی ایوان عمارت]