درباره ما

مهندسان مشاور ایوان عمارت به شماره ثبت 11122 از سال 1388 با اخذ صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه های معماری، شهرسازی و مرمت و احیاء، خدمات مطالعات و برنامه ریزی، طراحی،نظارت و آموزش ارائه میدهد.

رسالت:

باور داریم کار تیمی با هر کارفرما که بر شالــوده احتـرام متقابل، تعهد و تجربه کارشناسی استـــوار باشد فرصت شایسته ای برای پاسخ های نوآورانه

زمینه های همکاری

معماری، شهرسازی ،مرمت و احیاء،خدمات مطالعات و برنامه ریزی ،طراحی،نظارت و آموزش

دریافت رزومه شرکت

صلاحیت ها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گواهی صلاحیت خدمات مشاوره  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گواهی صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی

پروانه اشتغال بکارحقوقی

وزارت راه و شهرسازی

تماس با ما

تماس با ما

نشانی:

یزد – خیابان مسکن و شهرسازی – کوچه دوازدهم – شرکت مهندسان مشاور ایوان عمارت کدپستی : ۸۹۱۵۶۵۵۸۳۸

تلفن :

۰۳۵-۳۶۲۹۳۳۸۰

بازاریابی :

۰۹۱۲۰۹۸۴۹۰۰

آموزش :
۰۹۱۳۸۵۲۷۱۴۱ – ۳۶۲۸۸۱۴۰ – ۰۳۵
نمابر :

۰۳۵-۳۶۲۳۴۲۹۱

ایمیل :

info@eivan-emarat.ir

شبکه های اجتماعی :
telegram icon