درباره ما

مهندسان مشاور ایوان عمارت به شماره ثبت 11122 از سال 1388 با اخذ صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه های معماری، شهرسازی و مرمت و احیاء، خدمات مطالعات و برنامه ریزی، طراحی و نظارت ارائه میدهد.

رسالت :

باور داریم کار تیمی با هر کارفرما که بر شالــوده احتـرام متقابل، تعهد و تجربه کارشناسی استـــوار باشد فرصت شایسته ای برای پاسخ های نوآورانه مبتنی بر اصول معـماری ایرانی، اسلامی است.

برخی از مشتریان:

سایر مشتریان

صلاحیت ها

گواهی صلاحیت خدمات مشاوره  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گواهی صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پروانه اشتغال بکارحقوقی

وزارت راه و شهرسازی

تماس با ما

تماس با ما

نشانی:

یزد – خیابان مسکن و شهرسازی – کوچه دوازدهم – شرکت مهندسان مشاور ایوان عمارت کدپستی : ۸۹۱۵۶۵۵۸۳۸

تلفن :

۰۳۵-۳۶۲۹۳۳۸۰

بازاریابی :

۰۹۱۲۰۹۸۴۹۰۰

آموزش :
۰۹۱۳۸۵۲۷۱۴۱ – ۳۶۲۸۸۱۴۰ – ۰۳۵
نمابر :

۰۳۵-۳۶۲۳۴۲۹۱

ایمیل :

info@eivan-emarat.ir

شبکه های اجتماعی :
telegram icon